Doblet netthandel for 60+

Boksalg på nett øker mest blant godt voksne kunder - og menn.

– Vår statistikk viser at vi har en betydelig økning i netthandelen i segmentet 60+ målt mot fjoråret, mens de mellom 25-34 viser en svak nedgang, forteller Karin Mundal i Tanum.

Dette er en trend den norske boknetthandelen deler med flere nordiske land. En undersøkelse utført av betalingstjenesten PayPal på kjøpetrenden i de nordiske landene, viser at godt voksne kunder har handlet stadig mer på nett gjennom 2020.

Dette har de også merket hos Norli:

– Netthandelen vokser sterkt i alle segmenter, men det er helt klart at vi finner den største veksten i gruppen 55+. Denne gruppen har doblet sin andel av vårt nettsalg, sier markeds- og netthandelssjef, Caroline Heitmann.

Grafer fra Norli sier at 55+ har gått fra en andel på rundt 20 prosent av nettsalget, til 40 prosent i år.

Tall fra den siste måneden hos Norli viser dessuten mer enn en seksdobling i nettomsetningen i gruppen 55+ sammenlignet med fjoråret.

Flere menn netthandler

Hos ARK er også veksten i aldersgruppen 55+ stor:

SER EN ELDREBØLGER: Rune Aas (Foto: ARK)

– Veksten har vært stor blant alle alderssegmenter. Når det er sagt er veksten både i antall økter og transaksjoner blant de eldre gruppene enda større. Vi ser opp mot en dobling i besøk fra aldersgruppen 55+, og for aldersgruppen 65+ har vi trippelt antall transaksjoner sammenlignet med før pandemien, sier Rune Aas, ansvarlig for Analytics SEO og CRO, i ARK.

Det er ikke bare konsumentgruppen 55+ som har økt:

– Andelen menn har gått betydelig opp, forteller Mundal i Tanum.

– Vi har tradisjonelt hatt en sterk overvekt av kvinnelige kunder i nettbutikken. Den siste tiden har andelen menn økt kraftig, slik at fordelingen nærmer seg 50/50, sier Heitmann i Norli.

Handler ulikt

Nettbokhandlerne forteller også at de ulike konsumentgruppene handler på forskjellig måte:

– Vi ser at godt voksne kunder er noe mer målrettede når de handler på nett; det er en høyere andel som handler med en gang, mens yngre grupper surfer litt mer før de kjøper, sier Heitmann.

SER EN ELDREBØLGER: Caroline Heitmann i Norli.

Aas i ARK forteller at de eldre netthandlerne virker å være enda mer kjøpevillige enn yngre netthandlere.

– Det vitner om at denne gruppen virkelig har lagt seg i selen for å komme seg over det som man tidligere helt sikkert har opplevd som en terskel – nemlig det å handle på nett, sier Rune Aas, og påpeker at det ikke er pandemien alene som er grunnen til at stadig flere eldre tyr til netthandel:

– Vi opplevde solid økning i de eldre gruppene også før pandemien, så noe har kommet organisk og noe som følge av markedsføringsaktiviteter. Likevel peker pandemien seg ut som den aller største årsaken til at de eldre handler mer på ARK.no enn tidligere.

Klikk og hent øker

Heitmann forteller også at bruken av «Klikk og hent» har økt betraktelig i Norlis butikker.

– Klikk og hent er en koronavennlig måte å handle på; du vet på forhånd at varen finnes i butikken, den ligger klar når du kommer, og du behøver ikke bruke tid på å lete etter varene. Det er faktisk langt flere som velger å hente varene selv, enn å få dem sendt hjem – selv om norli.no i praksis har gratis frakt på bøker, sier Heitmann. Hun presiserer at den fysiske bokhandelen på ingen måte lider under det økte nettsalget:

– Vi opplever ikke at netthandelen går på bekostning av butikksalg, men at vi heller ser en sterk vekst begge steder. En god nettløsning legger til rette for at folk oppsøker butikkene, og vice versa.

Tyngre handlekurver?

Paypal opplyser også i sin undersøkelse at stadig flere handler dyrere varer på nett enn tidligere. Karin Mundal påpeker at dette nok er en effekt som er tydeligere i andre bransjer enn bokbransjen, men at handlekurvene er blitt litt tyngre også her:

– Gjennomsnittsomsetningen for en handlekurv er høyere i år sammenlignet med 2019. Coronaeffekten var større i vår enn i høst, som følge av nedstengningen.

SER EN ELDREBØLGE: Karin Mundal i Tanum.

Snitthandlekurven er også tyngre i Norli og ARK:

– De fleste varer i bokhandelen holder ikke et veldig høyt prisnivå, men vi ser at folk kjøper flere varer av gangen, så størrelsen på handlekurven har økt, sier Heitmann.

– Vi ser en økning både i summen på handlekurven og i antall varer. Med tanke på at det fremdeles er bøker som er den dominerende varegruppen på ARK.no, er det begrenset hvor mange flere «dyre» varer kundene våre kjøper sammenlignet med tidligere – i alle fall når vi ser på hva som gjør et stort utslag på totalen. Selv om vi har en god økning her, har nok ikke vi sett et like stort hopp som mange andre butikker med et varesortiment med høyere snittpriser, sier Aas.

 – De fleste vil fortsette etter pandemien

 – Kommer eldre til å handle like mye på nett etter pandemien er over?

– Handelsmønstrene endrer seg over tid, og den utviklingen forventer vi at vil fortsette. Det blir stadig flere som starter handelen på nettet. Yngre målgrupper har orientert seg på nett i lang tid før de handler – vi forventer at 55+ fortsetter med dette, når de først har vent seg til det, sier Heitmann.

Også i ARK mener det det er gode grunner til å tro at eldre vil fortsette å handle på nett etter at coronaen forsvinner:

– Når så mange har kommet over denne terskelen og opplever hvor enkelt og praktisk det er å handle på nett, er det lett å se for seg at de fleste vil fortsette med det. Samtidig sitter nok mange og føler på savnet av den fysiske butikkopplevelsen og det å kunne slå av en prat og få tips og anbefalinger direkte fra våre hyggelige butikkmedarbeidere. Det kan nok også tenkes at flere eldre i enda større grad vil benytte seg av Klikk & hent etter at pandemien er over, og sånn sett få det beste av begge verdener, sier Aas.