Disse kan bli årets bibliotek

Det står mellom fem bilbiotek som kan stikke av med den gjeveste bibliotekprisen.

Juryen for Årets bibliotek har nominert fem bibliotek til Norges gjeveste bibliotekpris. Prisen går til bibliotek som «har tatt i bruk nye ideer, og som har jobbet utradisjonelt og offensivt, gjerne i samarbeid med andre,» heter det.

«De fem bibliotekene vi har valgt blant mange gode kandidater er veldig ulike av type og arbeidsfelt, men er like på den måten at de driver god bibliotekutvikling. De arbeider sammen med brukerne og innbyggerne, og er aktive i formidlingen både i biblioteket og utenfor. De er gode forbilder for andre bibliotek,» begrunner juryen.

Her er de nominerte, med et utdrag fra juryens begrunnelse.

Samnanger folkebibliotek

(Foto: Norsk Bibliotekforening).

«Hver dag skjer det noe på biblioteket. Det har et aktivt samarbeid med skoler, barnehager, frivillige lag og organisasjoner. Biblioteket jobber for at barn får gode lesevaner og arrangerer lesestunder og aktivitetsdager for barn. Det er forfattertreff med tema som springer fra vestlandsveier til kjønnsidentitet.»

Sør-Varanger bibliotek, Kirkenes

(Foto: Norsk Bibliotekforening).

«I samarbeid med Flyktningtjenesten har de både språkhjelp og leksehjelp. I samarbeid med Sør-Varanger Frivilligsentral har de kreativ aktivitetsgruppe på dagtid, som er en sosial møteplass for alle som liker å være kreative, uavhengig av alder og bakgrunn.»

Skolebiblioteket ved Årstad videregående skule, Bergen

«Biblioteket er en viktig pådriver for grunnleggende leseferdigheter, som er et satsningsområde på skolen. De ansatte formidler litteratur på en engasjerende måte som treffer den mangfoldige elevgruppen. Biblioteket har ledet arbeidet med Gullkroken, som er vg3-elevene sin egen litteraturpris. Prisen er et samarbeid med Litteraturhuset i Bergen, og blir delt ut på Bergen internasjonale litteraturfestival.»

Fagbiblioteket på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg


«Sykehuset Vestfold har gått en annen vei, og mener det er nødvendig med fysiske møteplasser. Mennesker har behov for å møtes for å få veiledning og inspirasjon. Målet for biblioteket på Sykehuset Vestfold er at det skal være en felles læringsarena og møteplass. Det skal være åpent, inkluderende og et tilgjengelig sted for rekreasjon. Samtidig skal det fungere som en kunnskapsarena som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning med tilbud om kvalifisert hjelp og veiledning av serviceinnstilte bibliotekarer.»

Lillestrømbibliotekene


«Bibliotekene holder et særlig høyt aktivitetsnivå og har aktiviteter for alle. I tillegg er de ansatte ved Lillestrømbibliotekene rause og deler av sin kompetanse. Det er viktig i et fylke og en region som Viken. Et godt eksempel er litteraturfestivalen for bibliotek på Nedre Romerike, “Litt av en fest”, der Lillestrømbibliotekene er lokomotivet i festivalen. De har bidratt med kursing av personale fra andre bibliotek i bokbad, kursing av personale fra andre bibliotek i utstillingsteknikk.»

Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut på Deichman Grünerløkka 11. januar 2024.