Dikt eller drap?

Lisbeth Salander (Foto: Filmweb)

Det siste tiåret er det solgt hundretusener av krimbøker årlig her til lands, men: Hvor mye mer krim enn lyrikk ble det solgt for 15-20 år siden?

Svaret på spørsmålet i ingressen får du lenger ned i saken.

For en del år siden, det kan ha vært i 2011, spurte jeg i bokhandelen etter Thomas Manns Lotte i Weimar, som nettopp var kommet ut i norsk oversettelse. Jeg fikk følgende spørsmål tilbake: «Jo, Thomas Mann har jeg hørt om. Er det krim eller roman?» Krimsjangeren har lenge vært på vei inn på parnasset og flere har fått følelsen av at krim fortrenger romanen som den skjønnlitterære sjangeren med bredest appell. Nå er det straks tid for påskekrim, kan opptellinger fra Forleggerforeningens bransjestatistikk gi en pekepinn.

Og svaret er?

Vi skal ikke mer enn drøyt femten år bakover i tid, før det ser det ut til at salget av krim var relativt lite. Og her kommer det kanskje overraskende svaret på det innledende spørsmålet: Faktisk ble det solgt klart færre krimbøker enn lyrikk i årene 2003 og 2004. Vel å merke ifølge Forleggerforeningens statistikk, blant Forleggerforeningens medlemsforlag. Om lag 80 000 solgte krimbøker mot drøyt 100 000 lyrikksamlinger i 2003, mens romaner ble det solgt over 450 000 eksemplarer av.

Krimbølgen kommer

Så kommer det en krimbølge. I 2011 ble det solgt 411 360 krimbøker, fem ganger så mange som åtte år før. Krim utgjorde på få år 35,7 pst. av salget av norsk skjønnlitteratur mens romaner sto for 39,5 pst. med 455 153 solgte eksemplarer.

I tillegg kommer lyrikken med 9 pst. og resten fordelt på noveller, essayistikk, ymse antologier, skuespill og annet. Så den gang kunne det se ut til at krim ville komme til å overta for romanen.

«Dame-med-ryggen-til»

Nå har dette snudd igjen. I 2017 og 2018 selges det igjen langt flere romaner enn krim. I 2018 ble det solgt 711 191 romaner mot 269 299 krimbøker. Både «roman» og «krim» er sjangre som kan romme svært så ulik og mer eller mindre lødig litteratur, så kanskje det er utbudet av «dame-med-ryggen-til» bøkene som gjør at «roman» igjen dominerer salget foran «krim», men det krever en annen type opptelling.

Og hva med lyrikken? Salget av lyrikk utgjør en stadig mindre del av salget av norsk skjønnlitteratur, men ligger ganske så stabilt rundt 100 000 eksemplarer årlig. Riktignok med en dupp ned i 2018, men det kan jo være en tilfeldighet.

 

Tabell: Norsk skjønnlitteratur for voksne. Antall solgte tusen-eksemplarer av romaner, krim og lyrikk og deres andel av totalt solgte eksemplarer norsk skjønnlitteratur fra forlag i Forleggerforeningen

ÅrRomanerKrimLyrikkTotalt (4.1)
N%N%N%N
200345356,4799,910212,8   803
200436142,98810,513315,9   840
201050747,232930,61059,81 074
201145539,541135.71049,01 153
201769961,823220,5988,71 132
201871160,726923,0847,21 171

Kilde: Forleggerforeningens bransjestatistikk

 

ØIVIND DANIELSEN

 

Hovedfoto: Noomi Rapace i rollen som Lisbeth Salander i filmatiseringen av Stieg Larssons trilogi – den største krimsuksessen i vårt århundre.