Dette lille biblioteket er Årets bibliotek

(foto: Norsk Bibliotekforening)

Norsk Bibliotekforening har kåret Årets bibliotek 2021. Vinneren er det lille bydelsbiblioteket Østsiden i Fredrikstad. Biblioteket fungerer både som fritidsklubb og bibliotek, og er derfor en viktig del av ungdomstilbudet i byen.

– Juryen ønsket å sette fokus på det helt lokale bydelsbiblioteket denne gangen, sier Vidar Lund, juryleder og leder i Norsk Bibliotekforening. – Kombinasjonen av lokal tilstedeværelse tett på barn og unge, samtidig som biblioteket er en del av den større organisasjonen Fredrikstad bibliotek er gull verdt.

«Alt for låneren!»

Juryen skriver at de på Østsiden bibliotek er gode til å se den enkelte og spre leseglede til alle. Da biblioteket var stengt under koronaen leverte de bøker hjem til folk med el-sykkel. Mottoet til Østsiden er: «Alt for låneren!»

Biblioteket fungerer som en «uorganisert» fritidsklubb i et samfunn med mange lavinntektsfamilier og en høy andel familier med minoritetsbakgrunn. Her får ungene lese, spille, leke og tegne, omgitt av trygge voksne.

Med årets pris ønsker juryen ikke bare å premiere et godt bibliotek med engasjerte bibliotekarer, de vil også fremheve hvor viktig det lokale biblioteket er for den enkelte bruker og nærmiljøet.

– Prisen går til Østsiden bibliotek, men er også en heder til Fredrikstad bibliotek og Fredrikstad kommune som satser på bibliotekene som en viktig del av ungdomstilbudet i byen, sier Vidar Lund.