– Dette er et naturlig skritt for Cappelen Damm Agency

Ingvild Haugland Blatt, rettighetssjef i Cappelen Damm Agency (Foto. Cappelen Damm/Guri Pfeifer)

Agenturet i Cappelen Damm vil bli organisert inn i forlagets salgsavdeling.

– I Cappelen Damm Agency stiller vi oss udelt positive til omorganiseringen og flyttingen inn i salgsavdelingen, sier rettighetssjef, Ingvild Haugland Blatt.

Tidligere denne uken lanserte Cappelen Damms forlagssjef Sarah C.J Willand en stor omorganisering av forlaget. Hun kalte det en «offensiv satsing», hvor forlaget blir delt inn i tre nye avdelinger. Agenturet vil inngå i den nye salgsavdelingen, mens de to øvrige avdelingene vil omfatte «merkevare, markedsføring og kommunikasjon» og «strategi, innsikt og teknologi».

– Cappelen Damm Agency vil fremdeles bestå som en egen forretningsenhet og avdeling. Vi vil fremdeles sitte tett på redaksjonene, men med denne omorganiseringen vil vi i enda større grad kunne rendyrke fordelelene av å være et forlagsagentur gjennom enda tettere samarbeid med dyktige kollegaer i salgsavdelingen, sier Haugland.

CAPPELEN DAMM AGENCY: Sunniva Midtskogen, Ida Amalie Svensson, Ingvild Haugland Blatt og Anette Garpestad. (Foto: Cappelen Damm/Guri Pfeifer)

Hun legger til at agenturet de siste årene hatt en stor vekst innen salg av rettigheter, både i tradisjonell forstand med salg av rettigheter til utlandet, men også med tanke på digitale rettigheter og rettigheter innen film, TV og teater.

– At agenturet nå løftes inn i et allerede sterkt fagmiljø for salg, er jeg overbevist om at vil gi positive ringvirkninger og være både inspirerende, utbytterikt og effektiviserende, både for agenturet og salgsavdelingen.

Dette er riktig tidspunkt

– Dette er et naturlig skritt videre for Cappelen Damm Agency, sier Willand.

Hun fortsetter:

– Flyttingen er del av tankesettet som ligger til grunn for byggingen av nye, sterke fagmiljøer. Agenturet har hatt en imponerende vekst innen salg av tradisjonelle rettigheter og, ikke minst, rettigheter innen digitale formater og film, TV og teater. Dette er et riktig tidspunkt for å løfte agenturet inn i et fagmiljø for salg. Vi er overbevist om at salg av bøker i alle formater og i alle kanaler innenlands og salg av rettigheter i alle formater utenlands og til andre aktører som filmprodusenter kommer til å være gjensidig berikende.

Flere lederroller videreføres – noen rekrutteres

– Hvilke gevinster håper du å hente ut ved å samle salg-, marked- og teknologi i egne områder?

– Jeg tror alle forlag og alle forfattere ønsker seg større salgs- og markedsføringskraft. Spesielt fordi litteraturen slåss mot internasjonale superkrefter. En effektiv måte å møte disse superkreftene på er å samle de folka og den kompetansen vi har, i ett sterkt lag, som også kan utvikle seg, sammen på lag med bøkene og forfatterne, sier Willand, og fortsetter:

Sarah C. J Willand (foto: Eivind Senneset )

– Både for teknologi og salg og marked ligger det store gevinster i styrking av fagmiljøene og at disse er tett på teknologisk utvikling og markedsutvikling på den ene siden og redaksjonsmiljøene på den andre. Det handler ikke bare om å sitte på samme sted, men om å koordinere, snakke sammen, utvikle kanaler og drive kreativt salgsarbeid sammen i et marked som ser helt annerledes ut enn da den forrige organisasjonen ble satt.

Willand fortalte også tidligere i uken at forlaget vil opprette en ny ledergruppe.

– Er det noen av dagens ledere som skal inn i den nye ledergruppa?

– Ja, det er flere av dagens ledere som skal inn i den nye ledergruppen, og noen nye roller som skal rekrutteres. Nå har jeg gitt beskjed om endringer i organisasjonen. Så skal vi bruke den tiden det tar for å fylle de nye rollene. Det skal vi gjøre skikkelig, der stillinger skal lyses ut både internt og eksternt.