Dette er de nye BLA-redaktørene

Ulla Svalheim (27) og Even Teistung (26) overtar som nye BLA-redaktører fra nyttår.

– Vi er jo to nye personer, så det vil nok merkes. Og vi har en del tanker om hvordan vi ønsker at BLA kan utvikle seg: En håndfull spalter, fokus på temaer, å få inn noen nye skribenter, den slags små og større grep. Men i første rekke handler det kanskje om å videreføre de mange kvalitetene BLA allerede har, og deretter å modifisere og å spe på med nytt, alt ettersom hvordan utgavene faller seg, og hva som rører seg i den litterære offentligheten. Det er jo ikke et drastisk renoveringsprosjekt, dette her, men en videreføring og en gradvis endring, sier de to nye redaktørene i et intervju i BLA.

Even Teistung har mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra UiO, og skrev sin masteroppgave om W. G. Sebalds historieskriving. Teistung har vært aktiv skribent i BLA over en periode, og har erfaring fra studenttidsskriftene bøygen og riss. I tillegg er Teistung redaksjonsmedlem i tidsskriftet Mellom og i Litteratur på Blå.

Ulla Svalheim har mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra UiO, og skrev om Anne Carsons fremstilling av Gud  i sin masteroppgave. Svalheim har skrevet for BLA tidligere, og er fast kritiker i Vårt Land. Hun har også studert ved forfatterstudiet i Bø, og har erfaring fra studenttidsskriftet bøygen.

 

(Foto: Martin Asbjørnsen / BLA)