Det snør, det snør

Hvor mye kan du om snø i litteraturen?

Det har begynt å lave ned over store deler av landet, og vinteren har med det for alvor meldt sin ankomst. Derfor er dagens quiz viet til snøen i litteraturen:

Snø

Snø