– Det finnes ingen «quick fix»

Kulturminister Anette Trettebergstuen møtte unge lesere under programposten "Nasjonalt leseløft".

Kampen for å øke lesingen blant unge må kjempes på flere fronter, var kulturminister Anette Trettebergstuens budskap da hun møtte unge lesere i Aschehougs hage i Drammensveien 99.

– Det finnes ingen «quick fix» for å få barn til å få lyst til å lese. Vi må bygge en lesekultur, infrastruktur, tilgjengeliggjøre lesing – for å nevne noe, sier kulturminster Anette Trettebergstuen til Bok365.

I dag møtte hun unge lesere og ulike interesseorganisasjoner i Aschehougs hage, i et arrangement for å diskutere hvordan man kan fremme lyselyst og leseglede.

Ida Michelsen leser fra «Alma Freng».

De fremmøtte fikk leseinspirasjon gjennom opplesing fra forfatterne Ida Michelsen, Stian Gulli, Nora Dåsnes, Bobbie Peers og Reidar Müller.

– Dropp aldersinndelingen

Deretter var det duket for innlegg fra Kjersti Lundetræ (Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking) Dag Larsen (pensjonist/tidligere NBI), Kari Spjeldnæs og Siri Larsen (Deichman).

Siri Larsen fra Deichman holdt innlegg.

Førstnevnte slo et slag for gode leserom, mens Larsen ønsket at interesseorganisasjonene skulle arbeide sammen organisatorisk.

– Det viktigste er at barn har tilgang på bøker der de er, sa Siri Larsen, som blant annet ba om at skolebibliotekene burde være åpne hele skoledagen og at man ikke måtte glemme lesingen i barnehagen.

Hun synes også man med fordel kan droppe aldersinndelingen på bøker:

– Jeg har møtt sjuåringer som leser Harry Potter, og trettenåringer som utelukkende vil ha gjennomillustrerte bøker. Hvert barn er forskjellig, og inndelingen i målgrupper etter alder gjør at en bok kan få færre lesere.

Lesingens magiske medisin

Alle innleggene hadde til felles en appell om å la barna lese det de vil, og at voksne burde respektere og anerkjenne valgene – og ikke mase om at bøkene skal ha en nytteverdi.

Reidar Müller fortalte elevene om dinosaurer.

– Det handler om lesingens magiske medisin. Og det viktigste er at man får øve hjernen og stimulere fantasien, sa Kari Spjeldnæs.

– Jeg har fått mange kloke innspill her i dag, vi har masse å ta tak i, og jeg gleder meg til å begynne, sier kulturminster Anette Trettebergstuen til Bok365.