«Den særeste bokutgivelsen på veldig, veldig lenge»

Øystein Ekroll står bak nyutgivelsen av "Sanct Olaffs Saga på Swenske Rim".

Nylig utga forlaget Swenske Rim andre utgave av en bok som første gang ble trykket i Stockholm i 1675. Bak nyutgivelsen står Øystein Ekroll, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

For noen år tilbake fikk Øystein Ekroll tak i ett eksemplar av Sanct Olaffs Saga – bokens utgivelsesår var 1675. Han tenkte da at det var synd at boken ikke var tilgjengelig for flere, og startet jobben med å transkribere boka. Med seg på laget har han hatt tidligere universitetsbibliotekar Monica Aase, som har lest korrektur og kvalitetssikret det svenske språket.

Bygger på krønike fra 1400-tallet

Boken bygget på et håndskrevet manuskript fra 1400-tallet, og trolig oppstod krøniken som en del av Karl Knutsson Bondes mange forsøk på å vinne tilbake den norske tronen, ved å vise til det nære forholdet mellom Norge og Sverige. På den tiden var Norge sammen Sverige og Danmark i Kalmarunionen, og det var stadig strid om makten i Norge. På denne tiden var også dyrkelsen av Olav den hellige svært utbredt i Norden.

Sanct Olaffs Saga på Swenske Rim er en rimkrønike på litt over 2000 verselinjer. Krøniken er skrevet i 4 takts vers med parrim, som vi kjenner fra Ibsens Terje Vigen. Rimkrøniker var veldig populært på 1400-tallet, spesielt i Sverige og Tyskland. Den gang ble teksten deklamert høyt, kanskje med akkompagnement av strengeinstrument, som harpe.

Boka er skrevet på svensk, men er i følge Ekroll lett å forstå. Den nye utgaven er innbundet på tradisjonelt vis, altså ikke limfrest, og er trykket på et pergamentlignende papir med samme sideinndeling som originalen fra 1675. Den inneholder også et etterord av Øystein Ekroll, som setter krøniken i en historisk kontekst.

Bygger på andre kilder enn Snorres saga

Ekroll mener at boka kan være av interesse for alle historieinteresserte. Sanct Olaffs Saga på Swenske Rim bygger på andre kilder enn Snorres saga. Krøniken inneholder derfor nye opplysninger i forhold til Snorres saga.

Høsten 2023 vil det bli arrangert et vitenskapelig seminar i Trondheim omkring denne boka og dens historiske sammenheng.