Den beleste bereiste

Pål Norheim, foto: Erik Daugaard

Audun Lindholm: - Han ble en nær venn for forbløffende mange. Slik minnes vi Pål Norheim (1962-2017).

Det er ingen hemmelighet at Pål Norheim var velaktet av sin samtid. Ikke bare som skribent og forfatter, men også som venn og menneske. Dette gjenspeiler seg i finstemte minneord som i skrivende stund finner vei til spalter og nett. Kommentarfeltene er fulle. Ytterst sjelden avstedkommer en bortgang så stor oppmerksomhet – i preg av savn og kjærlighet.

Litteraturskriftet Vagant hvor Norheim var en sentral bidragsyter i nesten 30 år, har samlet et utvalg av minneordene på en egen nettside. Her kan du allerede lese bidrag fra Tormod Haugland, Sigurd Tenningen, Sunnev Gran, Ole Robert Sunde, Maren Sæbø, Erlend O. Nødtvedt, Christopher Haanes, Kjetil Rolness og Espen Grønlie. 

Minneord om Pål Norheim (1962–2017)

Audun Lindholm skrev tidlige minneord på Vagant.

I går kom også minneord av Lindholm i Bergens Tidende.

I VG har debattansvarlig Hans Peter Sjøli skrevet om Brobyggeren Norheim.

I Vårt Land skriver Kristin Gjerpe om det personlige tapet av en kjær venn.

 

Fillearistokraten

Dessverre står alt dette i noe av en kontrast til møtet Norheim fikk med det offisielle kultur-Norge. Han fikk ikke for mange arbeidsstipend, eller stipendstøtter – for å si det forsiktig. De siste femten år av sitt liv, livnærte han seg mest som nattevakt.

Kjetil Rolness på facebook: – Pål var kjent som «fillearistokraten», «det vandrende essayet», den beleste, bereiste og iblant lett beduggede flanøren som aldri fikk noen grad, stilling eller status som svarte til hans innsats eller bidrag til det norske ordskiftet. Han livnærte seg som ufaglært arbeidskraft, i en døgnrytme som ingen har godt av. Pål Norheim var nattevakten som burde vært statsstipendiat. Det er et tankekors hvor vanskelig der er å innløse kulturell kapital i økonomisk kapital, selv i et land fullt av stipender og støtteordninger.

Venn og kollega i Vagant, Audun Lindholm er enda mer konkret. Han poster på sosiale medier at Norheim svært sjelden fikk hjelp fra de institusjonene som vanligvis holder norske skribenter oppe, og skriver: – Jeg vet at jeg fastslår det opplagte når jeg sier dette: Pål var blant de aller, aller første som burde ha fått innvilget prosjektstøtte og flerårige arbeidsstipender, enten juryene, styrene eller komiteenes arbeid dreier seg om kommentarjournalistikk, skjønnlitteratur eller sakprosa. (..) Vi må tillate oss å gruble over dette. Den rike, verdensberømte, norske litterære institusjonen har en oppvask foran seg. 

 

«Den beleste bereiste» sin leseliste

Bergen-forfatteren Erlend O. Nødtvedt fikk «den selsomme skikkelsen» Pål Norheim til å liste sine favorittbøker på hjemmesiden til Bergen Bibliotek. Anbefalingene er sågar gitt «komplett med begrunnelser».

Listen viser noe av spennvidden i Pål Norheims kunnskap og virke. 

 

Pål Norheim (1962-2017) – foto: Kolon

 

Pål Norheims begravelse finner sted i Møllendal kapell (Bergen) torsdag 17. august kl. 10.30.