Deichman-markering i dag

MED MARKERING: Knut Skansen og Deichman-bibliotekene (foto: Erik Thallaug)

– Putins angrep på Ukraina er barbarisk og et angrep på demokratiske grunnverdier, sier biblioteksjef Knut Skansen. Deichman oppfordrer lånerne til å delta i en stillemarkering på alle bibliotekene i dag klokken 15.

Nå ønsker også bibliotekene å markere sin støtte og sympati med Ukraina: Deichman oppfordrer lånerne til å delta i en stillemarkering på alle bibliotekene i dag klokken 15. – Putins angrep på Ukraina er barbarisk og et angrep på demokratiske grunnverdier. Nå ber vi lånerne delta i ett minutts refleksjon om fakta, ytringsfrihet og Ukraina fordi dette angår oss alle, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Ett minutts stillhet

Markeringen vil foregå på alle Deichmanbibliotekene i Oslo. Lånere som er innom akkurat klokka 15 oppfordres til å respektere markeringen og delta i den ett minutt lange kollektive tenkepausen og reflektere over fakta og ytringsfrihet som demokratiske verdier. – I tillegg regner vi med at alle der og da vil sende varme tanker til folket i Ukraina som lider, sier biblioteksjef Skansen.

Putins verste fiende

Biblioteker over hele Europa oppfordres til å spre presis informasjon for å støtte demokratiet som institusjon og for å verne om ytringsfriheten. Den ukrainske bibliotekorganisasjonen har bedt om støtte, og Deichmans markering er en direkte respons på oppfordringen fra de europeiske organisasjonene EBLIDA, NAPLE og Public Libraries 2030.

– Nå oppfordrer vi alle de andre bibliotekene i Norge til å gjøre det samme eller finne andre måter å mobilisere på, sier Knut Skansen.

Skansen og Deichman påpeker at fakta er Putins verste fiende, mens det er demokratiets venn, og at bibliotekenes oppgave er å forsvare demokratiet ved å spre informasjon og sikre at ytringsfrihet skjer.