Christine Calvert, Tekstdoktor ved Norges Kreative Høyskole

– Jeg tar masterprogrammet «Digital kommunikasjonsledelse», så jeg leser nå en bok som heter Sosial medier fra innsiden og ut. En meget interessant pensumbok som omhandler hvordan man skal skape begeistring og medskaping i forbindlese med innføring av sosiale kommunikasjonsløsninger internt.
Neste bok jeg skal lese er Rydde ut av Helene Uri. Gleder meg!