Cappelen Damm kutter!

Sarah C. J. Willand (foto: Eivind Senneset)

Skal redusere kostnader med nærmere 50 millioner kroner innen Cappelen Damm Utdanning.

På et allmøte i Cappelen Damm i ettermiddag ble de ansatte varslet om nedskjæringer og endringer innen landets største forlagshus. Som følge av organisatoriske endringer og andre tiltak reduseres kostnadene opp mot 50 millioner kroner, og det blir færre årsverk i Cappelen Damm Utdanning (CDU).

To hovedårsaker

Ifølge forlagsledelsen er det to hovedårsaker til grepene som nå tas:

  • Det gjøres endringer i organiseringen for å sikre et faglig, teknologisk og kommersielt konkurransedyktig CDU i fremtiden.
  • Kombinasjonen av økte kostnader, og det faktum at totalmarkedet for læremidler fortsetter nedgangen etter fagfornyelsen, krever at forlaget kutter kostnader. Dette betyr også færre årsverk i CDU.

Endringene er strukturelle for å møte fremtidens konkurranse samtidig som det skal kuttes kostnader for å sikre en sunn og lønnsom virksomhet i tiden fremover.  CDU har vært gjennom en vekstfase under fagfornyelsen og har fortsatt ambisjoner om å være ledende på utdanningsfeltet, både faglig, teknologisk og kommersielt. Det krever en fremtidsrettet organisering, riktig kompetanse og sunn lønnsomhet i avdelingen, heter det fra forlaget.

Høyere kostnader og synkende inntekter

— Cappelen Damm er Norges største og viktigste breddeforlag, og våre ambisjoner har ikke blitt mindre. Tvert imot. Samtidig påvirkes Cappelen Damm, som alle andre, av dagens kostnadsnivå. Det må vi ta konsekvensene av, sier Sarah C. J. Willand, administrerende direktør i Cappelen Damm.

— Utdanning er og har vært et satsingsområde for Cappelen Damm. Den satsingen har betalt seg, og forlaget har tatt en ledende posisjon i markedet. Så må selvsagt alle forlag som utvikler læremidler forholde seg til både synkende inntekter etter fagfornyelsen og dagens høye kostnader, sier Anders Skogvold, direktør for Cappelen Damm Utdanning. Han tillegger:

— De strukturelle endringene vi gjør nå ville kommet uansett for å kunne sikre fremtidig slagkraft. Men endringene er fremskyndet og forsterket av et utfordrende marked på universitet og høyskole samt høyere kostnader. Siden vi skal være ledende på utdanningsfeltet også i fremtiden, må vi sørge for at vi har lønnsomhet og kraft til å satse på både riktig kompetanse og en nødvendig teknologiutvikling.

— Det er dessverre ikke til å unngå at de grepene vi nå tar får konsekvenser for de ansatte. Det gjør vondt, og det er alltid tungt å måtte gå til det skrittet. Men endringene er helt nødvendige for å sikre at Cappelen Damm Utdanning kan møte de utfordringene vi står overfor, sier Skogvold. På spørsmål om hvor mange ansatte som berøres, svarer han:

—Det er for tidlig å si et konkret tall på antall stillinger som blir berørt. Forlaget vil gjennom ulike grep redusere kostnader opp mot 50 millioner, men det er vanskelig å nå et slik omfang uten å redusere en betydelig del av personellkostnadene i CDU.

Forlagets ambisjon er at den nye organisasjonen skal være på plass i løpet av januar 2024.