Bunnsolid fra Norli

John Thomasgaard (Foto: BOk365)

2021-TALLENE: Fjoråret ble nok et rekordår for bokhandlerne i Norli.

Den samlede omsetningen for hele Norli-kjeden med 185 butikker og 12 medlemsbutikker, passerte i fjor 2 milliarder kroner. Det økonomiske resultatet for konsernet endte på 82 millioner kroner før skatt. Det er en liten forbedring fra 2019 og ny rekord for bokkjeden. Praktisk tall alle bokhandlere tilknyttet Norli gikk med overskudd i 2021.

Utbytte og bonus

Norli eies med 51 prosent av Aschehoug og 49 prosent av NorgesGruppen. Styret foreslår at det betales et utbytte på 50 millioner kroner. Dette er det første utbytte som utbetales siden 2006. Ansatte blir også tilgodesett: Alle butikksjefer har fått 35 000 kroner i bonus og alle butikkansatte i full stilling 17 500.

Vekst også digitalt

Norli tok i 2021 nye store steg på det digitale området og mer enn doblet omsetningen i de digitale kanalene samlet. Bokas andel av totalomsetningen økte med dette med et par prosentpoeng og viser nå en andel på 60 prosent.

Butikkene fortsetter å være det helt sentrale i Norli og mange butikker har blitt modernisert med de nyeste konseptene. Strategien om stor lokal selvstendighet basert på en solid kjedemaskin i bunnen videreføres derfor for fullt.

Optimisme også for i år

– Den positive trenden fra 2021 fortsetter inn i starten av 2022, det er all grunn til å forvente et godt 2022 også, forteller en fornøyd administrerende direktør i kjeden, John Thomasgaard:

– Men det er grunn til nøkternhet med tanke på annet halvår og neste år, vi er spent på effektene av full gjenåpning, reising og uroen i verdensmarkedene.

Exit Thomasgaard

Rekordresultatet blir det siste årsregnskapet signert av John Thomasgaard. Etter ti år som toppsjef, forlater Thomasgaard etter sommeren Norli for å begynne i ny stilling hos NorgesGruppen. Rekruttering av ny Norli sjef pågår og forventes avklart innen rimelig tid.