Bråstopp for bokbusser

Norge har hatt mobile bibliotektjenester i form av bokbusser i mer enn femti år, men nå er de i ferd med å bli parkert, melder Klassekampen.

Tallet på bokbusser i Norge er nå nede i 20. Til sammenligning har Sverige og Finland henholdsvis 100 og 200 busser. I toppåret 1995 var det 51 busser, skriver avisa.

-Det er et faktum at ikke alle bibliotek her til lands har livets rett. Likevel er det skremmende at filialer og bokbusser forsvinner. Vi vet at der bokbussen kommer, er det hallelujastemning, sier leder i norsk bibliotekforening, Mariann Schjeide, til Klassekampen.