Bra bok-august, men svikt i grunnskolen

Forleggerforeningens adm.direktør Heidi Austlid (Foto: Veslemøy Vråskar)

Bra august-tall for bokomsetningen fra Forleggerforeningen. Lysere utsikter for bokbransjen inn mot høsten.

August-tallene fra Forleggerforeningen viser at den totale bokomsetningen så langt i år er opp 4 prosent, vel å merke uten strømmetjenestene som kun rapporterer kvartalsvis. Hadde tallene fra Storytel og Fabel derfor vært inkludert, kunne vi ganske sikkert doblet økning i totalmarkedet til rundt 8 prosent.

Skuffende i grunnskolen

Den største skuffelsen i august er fallet i innkjøpene til grunnskolen. Salget av skolebøker til denne del av skoleverket er ned hele 20 prosent sammenlignet med bunnåret i fjor. Dette til tross for at Undervisningsdirektoratet allerede har utbetalt 170 millioner i støtte til kommunene i forbindelse med implementeringen av Fagfornyelsen. Forlagene håper at årsaken bunner i at innkjøpene er forsinket i kjølvannet av coronaen.

Heldigvis viser Videregående oppgang, selv om denne ikke er like høy som man hadde kunnet forvente. Skolebøkene øker i dette segmentet med 70 prosent og mer enn utligner dermed nedgangen i grunnskolen.

Til sammen resulterer dette i at skolebøkene viser en oppgang på litt over 8 prosent.

Digitale læremiddel har mangelfull rapportering, men også her er økningen betydelig. Enn så lenge rapporteres imidlertid ikke omsetningen til mer enn 14,4 millioner kroner, opp hele 12 millioner. I dette segmentet vil det komme betydelig større tall utover høsten.

Allmennmarkedet henter seg inn

Allmennmarkedet er fortsatt ned, men har hentet seg noe inn over sommeren. Nedgangen viser nå en svekkelse på 1,7 prosent.

Svakest er pocketboka med et fall på 9 prosent. Årsaken er konkurranse fra e-boka som i allmennmarkedet styrker seg med 18 prosent.

Norsk sakprosa for voksne viser en oppgang på 2,6 prosent, mens tilsvarende for skjønnlitteraturen viser en nedgang på 5,2 prosentpoeng.

Skjønnlitteratur for barn styrker seg med 4 prosent, både når det gjelder norsk og oversatt.