Bokomsetningen: På vei mot knallår?

Foto: iStock

FORLAGSOMSETNINGEN: Året kan ende med en oppgang på hele 15 prosent!

Det er gledelige tall Forleggerforeningen i dag bringer til torgs.  Totalomsetningen viser et sterkt bokmarked ved inngangen til årets julesalg.

Bokmarkedet generelt har økt 9,2 prosent i år. I tillegg kommer inntektene for strømmetjenstene som ikke er tatt med i november-tallene, men som antagelig alene vil bidra til en økning på ytterligere 3-4 prosentpoeng. Digitale læremidler er heller ikke inkludert, men vil trolig kunne bidra med en lignende økning. Går alt som det skal, vil dette kunne føre til at vi ender opp med en økning av forlagsinntektene på hele 15 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Vi tar det steg for seg. Først allmennbok, som er enklest å forstå:

Sterk oppgang for sakprosa

Sakprosa viser en oppgang på 12 prosent sammenlignet med fjorårets 11 første måneder. Samlet har omsetningen hittil i år vært på nesten 340 millioner kroner. Norsk sakprosa for voksne viser alene en oppgang på over 16 prosent. Også for sakprosa-barnebøkene peker pilene oppover: nesten 9 prosent i pluss sammenlignet med fjoråret. Oversatt sakprosa er på samme nivå som i fjor, men her vil sikkert Barack Obama alene kunne bidra til framgang når året skal oppsummeres.

Solid for norsk skjønnlitteratur

Skjønnlitteraturen har ved utløpet av november gitt forlagene inntekter på 380 millioner, en oppgang på 4 prosent. Best går norske bøker både for voksne og barn, begge med en framgang på over 7 prosent. Oversatt skjønnlitteratur viser imidlertid en nedgang på tett under 4 prosentpoeng.

Dempet nedgang for pocketboka

I tråd med at strømmetjenstene har eksplodert, har pocketboka blitt marginalisert. Forlagsinntekter så langt i år på 170 millioner betyr en nedgang på 7 prosent for året så langt, slik den også var ved utløpet av oktober.

Skolebøker opp med fagreformen

Som vi tidligere har omtalt, øker forlagsomsetningen av lærebøker som følge av at den nye fagreformen for skoleverket er igangsatt. Økningen for bøker til videregående øker over 80 prosent. Det er bra i forhold til fjoråret, men fortsatt ikke stort høyere enn nivåene vi var vant med få år tilbake.

Den store skuffelsen er imidlertid bøker til grunnskolen. Fagreformen til tross, viser salgstallene fremdeles en nedgang på 8 prosent sammenlignet med bunnåret i fjor.

I sum utgjør den fysiske skolebokomsetningen nesten 400 millioner kroner, så langt i år. Stort sett jevnt fordelt mellom grunnskole og videregående. Samlet gir dette en oppgang på 21 prosent.

Lærebøker for høyere utdanning og fagbøker, som til sammen utgjør omtrent 250 millioner kroner, viser også en god utvikling. For lærebøker er oppgangen på 16 prosent, mens fagbøker – som bare utgjør 40 millioner – viser en mindre nedgang på 3 prosent.

Digitale læremidler utenfor statistikken

Av ukjent årsak melder ikke Forleggerforeningen digitale læremiddel som del av «månedsstatistikkene». Denne gang har imidlertid foreningen gjort seg flid med å rapportere disse i et ekstra vedheng.

Oversikten viser at det er solgt digitale læremidler til grunnskolen for 160 millioner ved utgangen av november, en oppgang på 37 millioner fra 2019 – noe som mer enn utligner nedgangen i salget av fysiske bøker.

Salget av digitale læremidler til videregående utgjør et langt mindre beløp, til sammen 37 millioner kroner, men også her med en betydelig økning på 16 millioner kroner.

Les hele månedsstatistikken her.