Bokdagen er i gang!

LESTE HØYT: Trine Skei Grande startet Bokdagen med høytlesing.

Dagen ble sparket i gang med høytlesing fra Forleggerforeningens direktør, Trine Skei Grande.

— Nå må dere lukke øynene, og jeg ser om dere gjør det, sa Skei Grande fra scenen på Latter i Oslo. Bokdagen ble nemlig sparket i gang med en to minutters høytlesing av Fosse.

Men det er ikke nobelvinneren som står på programmet, men Kunstig intelligens.

— Vi har nesten alltid tatt feil av teknologiske fremskritt. Det var motstand mot både spinnemaskinen og automatisering av telefon, og ofte har det vist seg at teknologien har fått følger vi ikke har skjønt i samtiden, sa Skei Grande, og la til:

—  Men KI utfordrer oss på en helt annen måte, og det kommer også til å utfordre kreativiteten vår.

Å videreføre analoge prinsipper

— Det er mange som syns KI er skummelt. Jeg synes for eksempel at det mest skumle er hvordan KI kan brukes til å samle informasjon for å ødelegge demokratiet vårt. Og for at vi skal klare å ta vare på demokratiet vårt, så trenger vi en lesende befolkning. De gode fagbøkene og den gode litteraturen er selve basisen for å klare å stå imot de negative kreftene, sa Skei Grande.

Hun påpekte også viktigheten av et godt rammeverk rundt åndsverk:

— Det er viktig at vi klarer å videreføre de analoge prinsippene, inn en digital verden. Det betyr for eksempel retten til åndsverk. Vi må finne ut hvordan vi skal få betalt, vi må sørge for at vi har et godt system og et godt regelverk, men vi må også passe på at det ikke er en situasjon der vi selger huset for å kunne leie en leilighet.

Hun fremhevet viktigheten av at bokbransjen tar en aktiv rolle inn i den nye teknologien.

— Vi må ta vare på språket vårt, det er viktig når vi får ny teknologi. At vi skal få lov til å bruke dialektene våre akkurat slik vi vil, ovenfor den nye teknologien. Det skal ikke være sånn at alle må lære seg engelsk for å kunne snakke med de nye tekniske hjelpemidlene.

Men en ting var hun sikker på:

— Kreativiteten kommer fortsatt til å ha en kraft inn i den nye teknologien.