Med blomster i tittelen

I dagens påskequiz skal vi til litterære verk med blomster i tittelen.

Jan_van_Huysums_Blomsterstykke

Med blomster i tittelen

Med blomster i tittelen