Bladcentralen vokser etter 10 års fall

Adm. dir. i Bladcentralen Erik Thorhallsson

Etter 10 påfølgende år med omsetningsnedgang klarte Bladcentralen i fjor å bryte den negative trenden.

Tradisjonsrike Bladcentralen etablert i 1933, står etter nedleggelsene av Norsk Bokdistribusjon og Tanum Concept, i praksis alene hva gjelder distribusjonen av bøker til massemarkedet utenfor bokhandlerkjedene. Bladcentralen leverer blader og bøker til over 4 500 butikker, kiosker og bensinstasjoner over hele landet. Bøker står for rundt 40 prosent av omsetningen. Etter lang tid med fallende omsetningstall, melder Bladcentralen nå om vekst.

I årene fra 2009 til 2018 ble omsetningen over kasse halvert fra 2.4 milliarder til 1.2 milliarder kroner. For 2019 kan administrerende direktør Erik Thorhallsson bekrefte en omsetningsøkning på over 5 prosent. Ti tunge år med salgsnedgang er med dette brutt. Et svært godt tall fra en bransje som tidvis har vært nederlagsdømt, og hvor både Gyldendal og Aschehoug har kastet kortene som eiere. Bladcentralen eies i dag av Egmont Publishing, Aller Media, Bonnier, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke, alle med 20 prosent hver av aksjene i distribusjonsselskapet.

Satser på bøker

Drøyt år etter at Pål Bergdahl gikk på dagen og Erik Thorhallsson tok over sjefsrollen, er mye forandret i den tradisjonsrike bedriften. Nye nøkkelpersoner er blitt hentet inn og en større satsing på bøker og kampanjer er igangsatt.

– Hovedårsaken til at vi maktet å snu den negative trenden var selvsagt at vi i fjor klarte å hente tilbake avtalen med Coop, men vi klarte samtidig å redusere nedgangen innenfor bladkategorien. På julehefter som er vår største enkelt-kampanje, klarte vi sågar å øke omsetningen. Det er heldigvis ikke alt som kan digitaliseres, og den særnorske tradisjonen med julehefter, er en, forteller Erik Thorhallsson.

Fortsatt omstilling og konkurranse med bokhandel

– I år skal vi fortsette jobben med å skape et mer attraktivt produkt, både innenfor blader og bøker. Vi leter forbedrings-potensiale innenfor alle områder. Vi jobber også ufortrødent videre med å finne nye salgskanaler i form av kunder som kan gi oss ytterligere løft. Samtidig må vi erkjenne vi at en rekke faghandelskjeder sliter, vi vil derfor måtte være restriktive i forhold til hvilke kjeder vi innleder samarbeide med.

– Fjoråret var et omstillingsår og det vil også inneværende være. Vi håper med dette skape grunnlag for en sunn og lønnsom drift i årene som kommer. Jeg er fortsatt overbevist om at vi skal kapre ytterligere markedsandeler fra de tradisjonelle bokhandlerne, men vi må også vurdere om vi skal utvide produktporteføljen vår ytterligere. Vi har en unik distribusjon og det potensiale skal vi forsøke å utnytte til fulle, avslutter Thorhallsson.

Hvilke nye kunder og eventuelt nye produktkategorier det arbeides med, ønsker han imidlertid på det nåværende tidspunkt ikke å avsløre .