Bedring – men fortsatt «bak skjema»

Etter to temmelig brutale måneder, hentet boksalget seg noe inn igjen i mai - godt hjulpet av blant andre Andy Griffiths (bildet).

Bokomsetningen fra distributørene falt med hele 17,5 prosent i mars og april. En mai måned i pluss gjør at fallet i forhold til i fjor er noe dempet.

Ser vi på allmenboksalget, var årets mai over 9 prosent bedre enn tilsvarende måned i fjor. Dermed ligger vi så langt i år drøye 7 prosent bak fjorårsomsetningen.

Ser vi på omsetningsstatistikken fra distributør og ut i butikk, er det norsk skjønnlitteratur for voksne som har «blødd» mest, mens salget av den oversatte skjønnlitteratur har hentet seg etter et heller miserabelt fjorår.

Det store bildet i mai er likevel at de sjangerne som hadde gjort det best så langt i år ble noe svekket i mai, mens kategoriene som hadde falt mest hentet seg noe inn.

 

Oversatt opp norsk ned

Akkumulert for årets fem første måneder øker omsetningen av oversatt skjønnlitteratur med 35 prosent, mens salget av norsk skjønnlitteratur er nær halvert.

Men som nevnt i våre spalter tidligere: Omsetningen av norsk skjønnlitteratur måles mot en formidabel start på fjoråret, mens den oversatte skjønnlitteraturen måles mot et miserabelt fjorår.

Ved årsslutt skal begge disse bokgruppene opp og forbi 150 millioner-merket, så det er mange viktige måneder som gjenstår – ikke minst for den norske skjønnlitteraturen, hvor de største forfatter-kanonene gjerne rulles ut til høsten.

Også billigbokkategorien (i all hovedsak pocketbøker) har fått seg en real trøkk så langt i år, med en nedgang på nesten 25 prosent.

 

 

Positivt for barnebøkene

Blant lyspunktene i omsetningsstatistikken finner vi fremdeles bøker for våre yngre lesere. Tre av fire barnebokkategorier viser positiv utvikling så langt i år. Andy Griffiths (bildet) holder tre av de fire første plassene på oversatt-listen for barne- og ungdomsbøker i mai, og bidrar sterkt til å trekke kategorien positivt.

Også e-bøker er i pluss: 26 prosent opp i forhold til samme periode i fjor.

For undervisningsforlagene ser det adskillig hyggeligere ut enn for allmenbok-forleggeriet. Både bokgruppe 1 (skolebøker) og bokgruppe 2 (lærebøker) er solid i pluss. Tar vi også med disse kategoriene, reduseres fallet i bokomsetningen så langt i år fra 7,2 (allmennboksalget) til 5,5 prosent (samtlige bokgrupper).

 

Knallsterk bokhøst?

Merk at Forleggerforeningens salgsstatistikk måler salg fra de store distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Fagbokforlaget og Digitalbok) og ut til butikk og nettbutikk, og ikke salg over disk.

Straks halvveis i året gir fallet selvsagt grunn til en viss bekymring, men mye kan repareres til høsten. I hvert fall hvis vi skal tro forlagene og bokhandlerkjedene, som rapporterer at vi går en knallsterk bokhøst i møte.

 

<Ramme>

 

Øker mest hittil i år:

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: + 34,6 prosent

Oversatt sakprosa for barn: + 21,3 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for barn: + 7,6 prosent

Norsk skjønnlitteratur for barn: + 7,5 prosent

 

Størst nedgang:

Norsk skjønnlitteratur for voksne: –46,4 prosent

Norsk sakprosa for barn: –25,5 prosent

Oversatt sakprosa for voksne: –8,7 prosent

 

Formater:

E-bøker for allmennmarkedet: +26,4 prosent

Pocket/billigbøker: –24,9 prosent

 

(Kun allmenbok-kategorier er med i oversikten. Utarbeidet på grunnlag av tall fra Forleggerforeningen)

 

 (Foto: Atle Nielsen)