Bazar inn i Forleggerforeningen

Dan Brown-forlegger Øyvind Hagen frykter et lite bokbransje-inferno og slutter seg til engler og demoner i Forleggerforeningen.

– Det er vanskelige tider i bokbransjen, og det er viktig at forlagene nå står sammen, sier forlegger Øyvind Hagen. Etter å ha vært uavhengig siden 2008, er forlaget igjen blitt medlem av Forleggerforeningen.  

 

– Vi hadde håpet at bokloven skulle bli satt ut i livet og at vi dermed skulle få grep om rabattglidningen fra forlag til bokhandel. Nå får vi i stedet en bokavtale med ugunstige kår for uavhengige forlag, kombinert med at vi ser et generelt sviktende boksalg. Derfor velger å gå inn i foreningen, sier Øyvind Hagen. – Ved å melde oss inn gir vi også kundene våre en større grad av forutsigbarhet i forhold til fastprisperioden på bøkene våre.

 

– Får større tyngde

Bazar Forlag var en av flere mindre aktører som meldte seg ut av Forleggerforeningen i 2008 i protest mot «maktkonsentrasjon og kartellvirksomhet» i bokbransjen.

Betyr din innmelding at disse forholdene er blitt bedre?

– Nei, dessverre. Forholdene er nok heller blitt verre.

Hvorfor melder du da inn Bazar igjen?

– I fellesskap med de andre medlemsforlagene har vi en større tyngde og gjennomslagskraft overfor myndigheter og organisasjoner. De aller fleste av de øvrige uavhengige forlagene er medlemmer og sammen kan vi bidra til å påvirke retningen Forleggerforeningen tar. Da forutsetter vi at dette faktisk skal være en forleggerforening og ikke en bokhandlerforening, sier Øyvind Hagen.

 

Flere bestselgere

Bazar Forlag ble startet som et nordisk forlagshus i Norge, Sverige og Finland våren 2002. Forlaget utgir i hovedsak oversatt skjønnlitteratur, og har flere bestselgende forfattere i stallen, blant annet Dan Brown, Paulo Coelho, Ildefonso Falcones, Tatiana de Rosnay og Bernard Cornwell.

 

Foto: Bazar Forlag.