Om barn og språk på Litteraturhuset

Lars Lillo-Stenberg stemmer gitaren til Riksmålsforbundets seminar «Barn og språk» lørdag på Litteraturhuset i Oslo.

 

– Alle som er opptatt av barns språklige utvikling vil ha nytte av seminaret, sier Hilde Bliksrud i arrangementskomiteen for «Barn og språk». 

Programmet retter seg mot så vel lærere og førskolelærere som foreldre, besteforeldre og andre som interesserer seg for temaet. Seminaret i Litteraturhuset i Oslo den 16. april bør med andre ord være interessant for både leg og lærd.

 

– Viktig kompetanse

– Riksmålsforbundet engasjerer seg for språk og språkbruk i hele samfunnet, og har siden 1977 delt ut en egen litteraturpris til barne- og ungdomsbokforfattere, fremholder Bliksrud. – Å tilskynde barns språklige kompetanse mener vi er viktig, og man gjør barna en stor tjeneste ved å gi dem et rikt ordforråd og god språklig «oppdragelse» fra de er små. På dette seminaret vil vi tematisere forskjellige språklige tiltak rettet mot barn. Det vil også være åpent for diskusjon og for å stille spørsmål til innlederne.

 

Om språk på barne-TV

En av innlederne på seminarprogrammet er NRK Supers redaksjonssjef Ingrid Hafstad, som vil fortelle om barnekanalens språklige linje.

– Siden NRK Super når ut til alle norske barn, har kanalen stor betydning for deres språklige orientering, sier Hilde Bliksrud, som til daglig arbeider i redaksjonen til Det Norske Akademis Store Ordbok.

Lars Lillo-Stenberg bidrar i programmet med å spille et utvalg barnesanger. I det faglige innholdet fokuserer seminaret på hvordan barnehager, skoler og foreldre kan gi barna et rikt og nyansert språk fra tidlig alder. På hvilken måte kan medier og litteratur brukes til formålet?

 

Åpent for alle

Øvrige medvirkende er bl.a. Tordis Irene Fosse (HiOA), Heidi Lønne Grønnseth (Foreningen Norden), Hanne Gram Simonsen (UiO) og skuespiller og barnebokforfatter Anna Bache-Wiig. Det blir også kunstnerisk underholdning med artist og forfatter Vilde Bjerke.

Tid og sted: Litteraturhuset i Oslo lørdag 16. april fra kl. 12.00 til 15.00.

Seminaret er åpent for alle som er interessert i språkets betydning for barn: lærere og førskolelærere, foreldre, besteforeldre og studenter. Det er gratis adgang, men alle som ønsker å delta, bes i utgangspunktet om å melde seg på til ordet@riksmalsforbundet.no eller på tlf. 22 60 88 59 – men etter som arrangementet er allerede denne helgen, er kanskje løsningen å stikke innom for å se om man er så heldig å få plass?

Hvis ikke, strømmes arrangementet både her på BOK365 og på Riksmålsforbundets sider.