Årets Sagapris til Torgrim Titlestad

Torgrim Titlestad er tildelt Sagaprisen 2016, i forbindelse med Sagafestivalen i Tønsberg.

Han får Sagaprisen blant annet for sitt arbeid med oversettelsen av Flatøybok og sitt arbeid for å gjøre sagalitteraturen tilgjengelig for folk flest.

 

Fra juryens begrunnelse:

 

”Årets prisvinner er en aktiv sakprosaforfatter. Han har skrevet flere bøker om motstandskampen i Norge under den annen verdenskrig, men har de siste årene arbeidet inngående med tekster fra vikingtid og Norges tidlige historie. Han er en av våre fremste eksperter på denne perioden. Siden 1990-tallet har han utgitt flere sentrale sagaverk for første gang i norsk oversettelse. Dermed har han gjort sagalitteraturen mer tilgjengelig for folk flest.”

 

De siste årene har Torgrim Titlestad vært redaktør for den norske versjonen av Flatøybok – en samling norrøne fortellinger nedtegnet på 1390-tallet. Flatøybok ble til etter Svartedauden, på et tidspunkt da en del kunne tyde på at Norge var truet som nasjon. Den islandske storbonden ønsket gjennom boka å overbringe rikets historie til det unge norske kongsemnet Olav 4. Håkonsson.

 

Sagafestivalen er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører med interesse for litteratur og historisk formidling i Tønsberg og Vestfold, og går av stabelen i forbindelse med Tønsberg Middelalderfestival.

 

Tidligere prisvinnere:

 

2012: Vegard Vike og Kim Hjardar

2013: Tore Skeie

2014: Thorvald Steen

2015: Tom Egeland