Åpningssetninger søker bok

Prøv deg på Atles åpningssetningsquiz!

Hvilken bok åpner slik ...?

Hvilken bok åpner slik …?