Ansiktet, håret, lyset i huden

Lyrisk: Nye dikt fra Halvard Foynes i anledning 70 årsdagen.

Ved inngangen til det nye året, 3. januar, feiret dikteren Halvard Foynes 70 år. Gyldendal markerte jubileet ved samme dag å lansere hans nye diktsamling Ansiktet, håret, lyset i huden.

Vestfoldsdikteren Halvard Foynes er opprinnelig adjunkt. Han debuterte i 1973 med samlingen Sommer ur trip. Etter denne har det kommet ytterligere 13 diktsamlinger, samt to prosautgivelser. I 1985 mottok Foynes Hartvig Kirans minnepris.

Det hviler stille ettertenksomhet over årets samling. Og savn. Foynes er en finstemt dikter, men man aner også en pessimistisk tone hva gjelder samfunnsutviklingen.

 

Eksport

 

Noen nådde langt inne på disse kontorene,

men nå er de vekk. Antakelig forsvant de

til den andre enden av språket

og skiftet ansikt og nasjonalitet.

Rustne borerigger og oppsmuldrede betongkaier

ligger igjen etter det som en gang fortonte seg

som «det store eventyret».

Fossilene kom til nytte i et ørlite sekund av

det grådige konsumet.

Man ender ofte opp med sand

når råstoffet er tømt og avreguleringene ikke lenger kan

virke som en tappekran i nasjonaløkonomien.

Alle pengene ble like verdiløse

som papiret i saldooversiktene og historiebøkene.

En og annen i den forente familien

måtte etterlates ved havet.

Andre gjeldsposter etter gullalderen:

Brennesledynger og tilvekst av blandingsskog midt i en åker,

et krater i bergkrystallene

som langsomt fylles med vann og slam, og et par verneverdige

bygninger. På lang avstand fint å beskue.

Det er likevel det stillfarne savnet som først og fremst preger Ansiktet, håret, lyset i huden.  Diktsamlinga har fått fortjente kritikker. Sindre Ekrheim i Dag og Tid skriver at «Halvard Foynes’ balanserte dikt gjer godt å lese.» Mens Finn Stenstad i Tønsberg Blad ruller en femmer på terningen og kaller boka: Rett og slett dikterkunst.

Vi istemmer. Samtidig gratuleres Halvard Foynes med jubileumsdagen, samt for dette funderte diktet:

 

Dagbok

 

Hvis jeg hadde skrevet en dagbok

fra ung alder av,

ville jeg etter noen tiår ha oppdaget

hvordan det kjennes å motta meldinger

om glemte hendelser

fra en fullstendig fremmed.

Ansiktet, håret, lyset i huden. (Dikt 2018, Gyldendal)