Anne Oterholm til Kulturrådet

Anne Oterholm er blant de fem nye rådsmedlemmene som ble utnevnt til Norsk kulturråd i dag.

Det ble i statsråd tidligere i dag oppnevnt fem medlemmer og tre varamedlemmer til Rådet i Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

– Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv – både som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver i kulturspørsmål. Rådet skal ha høy faglig kompetanse innenfor et bredt felt, og bør ha bred geografisk representasjon. Begge disse kriteriene er godt ivaretatt i det rådet som nå skal fordele midlene i Norsk kulturfond fra 2014. Rådet er inne i en spennende periode. I 2014 vil rådet ha større fullmakter til å kunne disponere midler på tvers av faggrenser. Gjennomgangen av Norsk kulturråds samlede virksomhet vil også sette fokus på rådets virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Rådet i Norsk kulturråd har ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, og varamedlemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år. Oppnevningene er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.

Som nye rådsmedlemmer ble oppnevnt:

Soon-Mi Chung (1952) er bosatt i Oslo. Hun er musiker og pedagog ved Barratt Due musikkinstitutt samt kunstnerisk leder av Barratt Dues Juniororkester. Hun har mottatt en rekke priser – herunder Norsk kulturråds ærespris for 2012 sammen med Stephan Barratt-Due.

Anne Oterholm (1964) er bosatt i Ås. Hun er forfatter og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo. Oterholt har arbeidet som kritiker og skribent. I perioden 2005 til 2012 var hun leder av Den norske Forfatterforening.

Anne Marit Noraker (1971) er bosatt i Nord-Aurdal og har vært direktør ved Valdresmusea fra 2011. I perioden 1996-2011 var hun tilknyttet Oslo byarkiv. Noraker er cand. mag. med etnologi, arkivkunnskap, historie og statsvitenskap.

Geir Haraldseth (1977) er bosatt i Stavanger. Han er leder ved Rogaland Kunstsenter. Han er utdannet ved the Center for Curatorial Studies i New York og Central Saint Martin’s i London. Han har også vært skribent for en rekke faglige tidsskrifter.

Arne Fagerholt (1964) er bosatt i Orkdal. Han er utdannet ballettdanser og koreograf og er ansatt som kulturleder i Orkdal kommune. Fagerholt ble første gang oppnevnt medlem av rådet 1. januar 2012, og gjenoppnevnes for en ny periode.

Fra før består Norsk kulturråd av følgende rådsmedlemmer: Leder/komponist Yngve Slettholm, skuespiller Asta Busingye Lydersen, Oslo (1. nestleder), musiker Arnfinn Bjerkestrand (2. nestleder), kurator Marianne Olsen og kunstnerisk leder Iren Reppen.

Sven Åge Birkeland, Roy Høibo og Kirsti Mathiesen Hjemdahl er nye varamedlemmer og slutter seg til de øvrige vararepresentantene Geir Harald Samuelsen og Luva Kuzovnikova.