Ærespris til Wassmo

Herbjørg Wassmo tildeles Jonas-prisen 2015 for sitt forfatterskap og sitt engasjement, som har bidratt til å skape oppmerksomhet om seksuelt misbruk av barn og unge.

Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme åpenhet, toleranse og aksept for mennesker som lever under vanskelige forhold.

Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

– Wassmo var en av de første som skildret seksuelle misbruk av barn her i landet. Slik har hun spilt en svært viktig rolle når det gjelder informasjon og synliggjøring om en tematikk som fremdeles er tabubelagt, sier juryleder, professor Monica Dalen.

Wassmo berømmes også for å skildre hvordan samhold og omtanke likevel kan gjøre mennesker i stand til å overvinne umenneskelige opplevelser.

Jonas-prisen har blitt delt ut hvert år fra 1986. Tidligere prisvinnere inkluderer Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Johann Olav Koss, Lars Monsen og Simon Flem Devold. (©NTB)