400 bibliotek borte

(Foto: iStock)

I løpet av de siste 25 år har 435 bibliotek blitt lagt ned i Sverige, og i snitt kaster, selger eller makulerer bibliotekene 8400 bøker daglig, viser en gransking foretatt av det svenske bladet Vi.

Minskningen betyr at en firedel av Sveriges folkbibliotek har forsvunnet mellom 1998 og 2020.

Bladet Vi’s gransking viser også at antallet utlånte bøker i den samme perioden har gått ned med 35 prosent, samtidig som antall bøker i bibliotekene har minsket med over 33 prosent.

Størst nedgang har det vært i Stockholm, der hele 56 bibliotek har vært nødt til å stenge dørene siden 1998. Det utgjør halvparten av Stockholms bibilotek.