4 millioner til Fosse-arrangement

Foto: Agnete Brun

Regjeringen vil hedre nobelprisvinner Jon Fosse med et årlig litteraturarrangement i regi av Nasjonalbiblioteket og bevilger 4 millioner til formålet.

– Jon Fosse har medvirket til å løfte det norske litteraturfeltet internasjonalt. Regjeringen vil gjøre sitt for at dette løftet holdes ved lag i tiårene som ligger foran oss, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Arrangementet skal innebære en Fosse-forelesning med et tilhørende festarrangement. Det skal også tildeles et stipend til en oversetter som ønsker å oversette norske bøker til andre språk under arrangementet.

Bevilgningen er et av flere lokale og nasjonale kulturtiltak som får midler i det reviderte nasjonalbudsjettet. Blant annet får Det Norske Teatret et ekstraordinært driftstilskudd på 9 millioner kroner

– Det Norske Teatret er en av våre største og viktigste scenekunstinstitusjoner og spiller en vesentlig rolle for å fremme nynorsk i samfunnet vårt. Vi vet at de har hatt en krevende økonomisk situasjon, og jeg er glad for at vi har funnet ekstra midler som sikrer gode rammer for framtidig drift, tilføyer Jaffery.