211 809 000 digitale kroner

MED HISTORISK GODT ÅR: Gyldendal og konsernsjef John Tørres Thuv. (foto: Bo Mathiesen)

BRANSJESTATISTIKKEN: Se nøye på tallet over. Det er Gyldendals forlagsomsetning i bokgruppe 8.0 i fjor, og er langt mer enn forlagets samlede omsetning av skjønnlitteratur- og sakprosa i gruppe 3 og 4.

Det hersker liten tvil om hvilket forlag som sitter i førersetet i bokgruppe 8.0 «Digitale læremidler og øvrige digitale produkter». Med sine 211,8 mill. kroner har Gyldendal større nettoomsetning enn de andre aktørene til sammen. Neste to av tre kroner i kategorien, som summer seg opp til 335 mill. kr, triller inn i Gyldendals kasse.

Det er en formidabel omsetning. Legger man sammen alle de åtte bokgruppene innenfor skjønnlitteratur og sakprosa – både norsk og oversatt, for voksne og barn – lander Gyldendal på en nettoomsetning langt lavere enn dette: på 168,8 mill. Det forteller ganske mye. Man må også slenge på Gyldendals gruppe 5-omsetning (pocket og billigbøker) for å matche gruppe 8-omsetningen. Da lander Gyldedal på totalt 221,4 mill – snaue 10 mill. mer enn omsetningen i bokgruppe 8.0.

Markedsandeler 2019 (2018 i parentes)

Bokgruppe 8.0 Digitale læremidler og øvrige digitale produkter

  1. Gyldendal 63,2 (63,5)
  2. Cappelen Damm 18,1 (17,7)
  3. Aschehoug 7,1 (6,5)
  4. Universitetsforlaget 6,2 (4,8)
  5. Kunnskapsforlaget 3,2 (5,9)
  6. TV2 Skole 1,9 (-)

(Kilde: Bransjestatistikken 2019, omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen)

 

I DIGITAL MEDVIND: Gyldendal og konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)