11 000 nordmenn per bokhandel

Ark Egertorget (Foto: Ark)

Antallet bokhandler har holdt seg stabilt de siste tre årene.

Ved inngangen til det nye året har vi 480 bokhandler i Norge. Tallet har holdt seg stabilt de siste tre årene. I 2021 åpnet 12 nye bokhandler og 11 bokhandler ble lagt ned.

Godt samspill

Hvilke tanker gjør så Bokhandlerforeningen om tingenes tilstand? Stabilt antall bokhandlere de siste tre årene, må vel være å betrakte som en seier?

– Så absolutt, fastslår foreningens direktør Anne Schiøtz. – God tilgjengelighet til bokhandelen er viktig for litteraturformidlingen og er et erklært litteraturpolitisk mål. Samspillet mellom fysisk bokhandel, nett og løsninger som klikk og hent, har styrket bokhandelen og bidrar til at vi når kunden i ulike kanaler. Vi har dyktige bokhandler kort og godt!

Norge har best dekning 

Anne Schiøtz kan også registrere at vi står oss godt i sammenligningen med våre naboland på dette feltet:

– Vi én bokhandel per 11 000 innbyggere, mens Sverige har en bokhandel per 34 000 innbyggere og Danmark en per 19 000 innbyggere.

Halvparten av landets kommuner har minst en bokhandel og 89 prosent av befolkningen bor i disse kommunene. I kommuner uten bokhandler, har 66 prosent av kommunene mindre enn 3000 innbyggere.

Kjeder og idealister

– Både idealister og god kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på små steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i større bredde. I de minste kommunene, med færre enn 10 000 innbyggere, finner vi 79 bokhandler. Av disse er 35 bokhandler en del av Norli, 31 er en del Fri Bokhandel, 9 Ark, 3 kjedefrie og en bokhandel er en del av Akademika.

I de aller minste kommunene, med færre enn 5000 innbyggere, finner vi til sammen 30 bokhandler. Disse bokhandlerne fordeler seg på 18 Fri-bokhandlere, åtte Norli, og to kjedefrie, mens ARK og Akademika har én hver. De tre minste kommunene med bokhandel var ved årsskiftet Nordkyn bokhandel, Kviteseid bokhandel og Alvdal bokhandel.

Glade for boklov-arbeidet

– Vi gleder oss over at tilgjengelighet til bokhandlere ligger stabilt høyt, sier Anne Schiøtz.

– Hva blir de største utfordringene for norske bokhandlere i tiden som kommer, og hva er dine medlemmer mest opptatt av i sin kommunikasjon med deg og Bokhandlerforeningen?

– Først og fremst er vi glade for at regjeringen har satt i gang arbeidet med boklov som sikrer faste priser på alle bøker og format i alle kanaler. Da skal bokhandlerne gjøre sitt for å tilby bredden av litteratur i de kanaler og format som kundene ønsker.