Zelenskyj: – Folk må få kunnskap

TALTE TIL INTERNASJONAL BOKBRANSJE: Volodymyr Zelenskyj på storskjerm i Frankfurt. (foto: Bok365)

«Skap bøker, spre kunnskap», var hovedbudskapet da Volodymyr Zelenskyj talte til bokfolk i Frankfurt.

I ettermiddag var det klart for høyprofilert «besøk» under bokmessen i Frankfurt, da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til internasjonale bokbransjefolk – i regi av den europeiske forleggerforeningen, FEP.

– Spre kunnskap

Presidenten gikk inn på den siste tids hendelser, med bombing av viktig infrastruktur flere steder i Ukraina, før han raskt fremhevet at internasjonal bokbransje har en spesielt viktig rolle i forbindelse med å stoppe krigføringen i hans land: Skap bøker, spre kunnskap, var hovedbudskapet fra Zelenskyj.

– Når folk ikke vet nok, er de enklere å manipulere. Derfor er det viktig at dere gjør hva dere kan for at folk skal VITE, sa Zelenskyj, og oppfordret alle i forsamlingen til å gjøre alt de kan for at europeere skal få kunnskap om hva som skjer foregår.

For de som måtte mistenke at effekten av Volodymyr Zelenskyjs ord er avtagende etter mange opptredener i forskjellige parlamenter, filmfestivaler og desslike, må svaret være et klart nei. Det var en forsamling som ble både berørt og preget av den ukrainske presidentens budskap i Frankfurt i dag – et budskap som ble møtt med langvarig, stående applaus.

– Bygger veien til fremtiden

Den ukrainske presidenten, på videolink innspilt i går, ble etterfulgt av lederen for den ukrainske forlegger- og bokhandlerforeningen, Oleksander Afonin, live på scenen i Frankfurts konferansesal.

– Bøker er kilden til både nasjonale og menneskelige verdier, de reflekterer fortiden og bygger sivilisasjonens vei mot fortiden. Bøker favner historie, kultur, utdanning og vitenskap, sa Afonin.

Han ga følgende situasjonsrapport fra scenen i Frankfurt: -Rakettangrep ødelegger boligområder og viktig infrastruktur, så vel som bibliotek, bokhandler, forlagskontorer og trykkerier. Ukrainske bøker har blitt ødelagt i stor skala i biblioteker, skoler og universiteter i de okkuperte områdene. Men, trass i den aggressive angriperens galskap, holder forlagene i Ukraina hjulene i gang. Vi skaper ukrainske bøker og gjør vårt beste for å få disse ut til leserne.

– Uakseptabelt samarbeid

Oleksander Afonin, som for tiden har sin base hos sin datter i Berlin, kunne også fortelle at man jobber med planer for å få ukrainsk bokbransje på fote igjen. I den forbindelse appellerte han til EU-parlamentet, EU-kommisjonen, representanter for regjeringene i EU-landene, og andre land som er representert i Frankfurt, om å bidra til å opprette et fond med midler for å støtte opp om den ukrainske bokbransjen.

Afonin var kompromissløs i forhold til russiske forlag:

– Russiske forlag under Putins diktatur, har blitt verktøy for hans propaganda. Etter at Russland angrep Ukraina, har ikke et eneste forlagshus fordømt disse handlingene eller erklært støtte til Ukraina. Å samarbeide med disse forlagene under de rådende omstendighetene bør være uakseptabelt.