V & B kjøper Akademika

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden i Trondheim(SiT) har solgt Akademika til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

«Formålet med salget er å sikre en langsiktig og bred tilgang til faglitteratur for studenter og utdanningsinstitusjoner,» heter det i en pressemelding partene har sendt ut.  Akademika er Norges største akademiske bokhandel med en omsetning på over 300 millioner og 25 bokhandlere i blant annet Oslo og Trondheim, Bodø, Narvik, Telemark og Buskerud.

 

Viktig rolle som pensumleverandør
– Vi mener studentene og utdanningsinstitusjonene er best tjent med at Akademika nå knyttes til en større aktør. Det gir bedre mulighet til å sikre en bred tilgang til pensum- og faglitteratur, sier Magnus Nystrand, styreleder i SIO.

– Vårt fokus er å ivareta en god, fremtidig fagboktilgang for studentene og lærestedene.  Vi mener at Akademika med dette står bedre rustet for fremtiden, sier Lars-Erik Alstad Aas, styreleder i SiT.

Dette er bakgrunnen for at SiO og SiT har solgt 100 prosent av aksjene i Akademika AS til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Akademika vil bli integrert med Campusbok som er en frivillig bokhandlerkjede med 12 andre samskipnader i Norge som medlem. Campusbok vil etter dette ha 44 bokhandlere.

Kirsti Crantz fortsetter som fungerende administrerende direktør i Akademika. Arnstein Bjørke er ny styreleder.

Campusforankring
– Akademika er en sterk merkevare og en fagbokhandel med forankring på campus. Vi har tro på fysisk bokhandel og er innstilt på å gjøre vårt for at studentene og utdanningsinstitusjonene i Norge skal ha godt tilbud og god tilgang til både norsk og internasjonal akademisk litteratur, sier forlegger Arno Vigmostad.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS er Norges fjerde største forlagshus. Forlagshuset har 400 millioner i omsetning og inneholder blant annet Norges største nettbokhandel Haugenbok.no. Akademika forlag vil bli overført til Fagbokforlaget. Samtidig vil vi bruke våren 2014 til å se på andre organisatoriske endringer i Akademika.