Arne Christian Konradsen (Foto: Kristianne Opsal Marøy)

Tekstilbibel