To nobelpriser til høsten

Nobelprisvinner Kazuo Ishiguro får to etterfølgere i ett sveip.

– Det blir to nobelpriser, som vi hadde håpet på, sier Akademiens sekretær Anders Olsson til Dagens Nyheter.

Nobelstiftelsen besluttet i ettermiddag at det til høsten vil bli delt ut to Nobelpriser i litteratur, altså både for 2018 og for det inneværende året.

Prisen ble som kjent ikke delt ut i fjor, på grunn av skandalene som rammet komiteen det siste året. Nobelstiftelsen skal følgelig ha stilt spørsmål ved om Akademien har tillit til å kunne dele ut prisen.

Nobelstiftelsen skal ha stilt flere krav til Akademien for at den skal gjenopprette tilliten som en prisgivende institusjon. Blant annet at det måtte dannes en ny Nobelkomite bestående av fem utenforstående personer og fem medlemmer fra Akademien. En av betingelsene Nobelstiftelsen har stilt er at det kontroversielle medlemmet av Akademien, Horace Engdahl ikke får sitte i priskomiteen.

Motivert for jobben

– Jeg er naturligvis veldig glad for at vi fikk denne beskjeden i dag. Det innebærer også at vi kan arbeide i ro og mak, sånn at alle i Nobelkomiteen er mer motivert. Det er alltid vanskelig å jobbe med en slik sak når man ikke vet om det blir noe av, uttaler Olsson.

Nobelstiftelsens styre syns grepene Akademien har tatt og planlegger å gjennomføre, skaper gode muligheter for å gjenopprette tilliten som prisutdeler.

«Selv om det kommer til å ta tid å gjenopprette tilliten anser Nobelstiftelsens styre at forutsetning nå er gode for dette», skriver stiftelsen i en pressemelding.