Stikkord: Tore Rasmussen

Åpent brev til Forleggerforeningens medlemmer

DEBATT: "De vil frata oss muligheter som andre forlag har", skriver Legatum Publishing-forlegger Tore Rasmussen.