Stikkord: Per E. Hem

Stridbar språkmann 

ANMELDT: Per E. Hem lanserte biografien over Norges mest kjente filolog på hans 88-årsdag.

Bekymringsverdig debattklimakrise

KOMMENTAR: Halvor Foslis "Mot nasjonalt sammenbrudd" førte til et lite PROSA-skipbrudd.