Stikkord: Oppkjøp

– Trist med færre uavhengige forlag

Bransjen er ikke udelt positiv til Politikens oppkjøp av Kagge.