Stikkord: Monica Michelsen

Monica Michelsen til Forleggerforeningen

Går fra rådgiverrolle i TRY Råd til kommunikasjonsjobb i Forleggerforeningen.