Stikkord: Mathias D. Moe

Vil KI akselerere anglifiseringen av det norske språket?

KOMMENTAR: Det norske språk har de siste tiårene blitt gradvis påvirket av engelsk, blant annet gjennom musikk, massemedier og sosiale medier.