Stikkord: Lars Akerhaug

Ei Ørskog-jente synger ut

Det er viktig å la ulike stemmer få komme til orde.