Stikkord: Kjersti Wøien Håland

Gir stemme til en generasjon

En original og svært lesverdig forfatter.