Stikkord: Bibliotekarpris

Pris til fengselsbibliotekar

På Bastøy har hun utviklet en festival, startet spillgrupper og laget kinorom.