«Styrer kineserne Stortinget?»

William Nygaard

Norsk PEN uttrykker bekymring over at politikere setter næringsinteresser foran menneskerettigheter.

«Er det kineserne  som styrer Stortinget?» spør Norsk PEN i en pressemelding. Norsk PEN og dets leder William Nygaard (bildet) «ser med bekymring på at Stortinget setter smale næringsinteresser foran hensynet til menneskerettigheter og menneskeverd. »

«Vi beklager sterkt at en rekke av våre sentrale politikere, som tidligere både har møtt Dalai Lama og støttet tibetanernes kamp for menneskerettigheter nå lar det pragmatiske overskygge det prinsipielle.

Norge har lenge vært et viktig land i internasjonalt freds- og forsoningsarbeid og ytt vesentlige bidrag til arbeidet for menneskerettigheter. Å vise respekt for Dalai Lama som frihetskjemper og for hans fredelige innsats bør være  en honnørsak, det handler om vår selvrespekt og anstendighet. Det er ved vår egen konsekvente opptreden at respekten for menneskeverdet også vil kunne munne ut i en langsiktig dialog om menneskerettigheter med Kina.  Det er derfor viktig at Norge, som en liten nasjon, har mot og integritet nok til stå opp mot en av verdens største og sterkeste økonomier.  Hvem skulle stå imot Kina hvis det ikke var det landet som tildelte Nobels Fredspris og som har bedre råd enn noen andre til å bære kostnadene av prinsippfastheten?

Norsk PEN mener at et Norge som tør å si ifra vil bety noe positivt i det lange løp, både for fredsprisen, næringslivet, internasjonalt fredsarbeid og forholdet til Kina – men først og fremst for ytringsfriheten og andre menneskerettigheter.

På denne bakgrunn vil styret i Norsk PEN på det sterkeste oppfordre den norske regjeringen til å møte Dalai Lama under hans norgesbesøk i mai,» heter det i pressemeldingen.