Strømmebråk i Sverige

Bonnier har sikret seg overlegent bedre Storytel-betingelser enn konkurrentene.

Det er opprør i den svenske forlagsverden etter avsløringene av at Bonnier har sikret seg klart bedre avtale med strømmetjenesten Storytel. Dette skriver bransjetidsskriftet Svensk Bokhandel i dag.

Inntektene fra strømmetjenesten Storytel fordeles etter en «revenue share»-modell. Kort forklart blir bruttoinntekt, fratrukket offentlige avgifter, markedsføringskostnader og en driftsmargin, slått sammen til en sum som så fordeles til forlagene etter antall lyttinger. Inntektsandelen per lytting har imidlertid sunket, og ligger nå i underkant av 20 kroner.

Storytel har gitt inntrykk av at inntektsfordelingen har vært tilnærmet lik for alle forlag, men det viser det seg nå at forlagsgiganten Bonnier har forhandlet helt egne satser. Svensk Bokhandel har fått tilgang til royalty-avregninger som indikerer at Bonnier får rundt 40 kroner per digital lydbok som lyttes på, altså det dobbelte av konkurrentene.

Konkurransevridning

Bonnier-sjef Håkan Rudel forklarer spriket med at det aldri var aktuelt for forlaget å godta en «revenue share-avtale». Dette fordi det er en type avtale som forlaget aldri tidligere har praktisert, eller inngått. Storytel-ledelsen på sin side avviser å kommentere påstandene da avtalene med de enkelte forlagene har klausul om hemmeligholdelse.

Strømmeinntekter er blitt en svært viktig inntektskilde for mange mellomstore og små svenske forlag. Bitterheten er derfor stor over at «storebror» Bonnier virker ha gjort bruk av sin markedsmakt. Storytel har naturlig nok vært svært avhengig av å få den store porteføljen til Bonnier med i biblioteket. Problemet blir nå at Bonnier kan avlønne sine forfattere langt bedre enn konkurrentene, dette vil kunne skape ytterligere konkurransevridning.

Ingen norsk kutyme

I Norge anslår BOK365 forsiktig at den typiske erstatningen fra strømmetjenestene til forlagene ligger noe høyere enn Storytels svenske betaling, antagelig rundt 25 kroner. Typisk tilbys forlagene 50-60 prosent av bruttoinntekt som «revenue-share» i tilfeller hvor lydboka leveres ferdig innspilt til strømmetjenesten, rundt halvparten av dette om ikke.

BOK365 kjenner ikke til at noe norsk forlag er tilbudt annet enn «revenue-share». Delvis Bonnier-eide Cappelen Damm, som også eier halvparten av Storytel Norge, vet vi er på samme inntektfordelings-modell som andre norske forlag med bøker i tjenesten.

Storytel Norge med over 100.000 abonnenter er klart størst av de norske strømmetjenestene. Fabel.no har halvparten så mange abonnenter, mens EBOK.no Pluss er tredje tilbyder.

I Norge er det enn så lenge mest slik at strømme-bibliotekene i all hovedsak følger eierforlagene. Cappelen Damm er størst hos Storytel. Gyldendal og Aschehoug holder i utbudet hos Fabel, via Lydbokforlaget. Mens Vigmostad&Bjørke ikke synes like dominant på EBOK.no Pluss, som de eier.