Storhaugs landeplage

– Et slikt salg var aldri en fantasi en gang, sier Hege Storhaug. Boken "Islam – den 11. landeplage" nærmer seg 50 000 i opplag.

Hege Storhaugs omdiskuterte bok Islam – den 11. landeplage smadrer alle rekorder for en selvpublisert norsk bok. I dag er den tilbake på topp på Boklista.

– Folk forstår at den form for islam som har fått økende makt ikke er som andre religioner, men de har ikke nødvendigvis hatt ord for hva de opplever og ser, sier Hege Storhaug, som forklaring på sin egen ferske boksuksess. – Det er et sug i folket etter å forstå hva det er med islam som skaper så mye støy i den offentlige samtalen, samtidig som folk ser at islam krever større og større rom gjennom særkrav om økende tildekking av kvinner. Vi ser også flere og flere menn som kler seg i tråd med islam-stifteren Muhammed, og lar skjegget gro.

 

– En stigende uro

– Parallelt har folk en stigende uro for fremtiden som ble kraftig forsterket i fjor høst gjennom den dramatiske migrasjonsstrømmen fra dysfunksjonelle islamske stater inn i Europa. Mange opplever at situasjonen er ute av kontroll, samtidig som de forstår at politikere flest ikke snakker sant om islam – med utspill av typen «islam er fredens religion», uttalelser som faller hver eneste gang vi har terroranslag på europeisk jord.

– Men i mange muslimers liv er vel islam en fredens religion? Flere hevder at du bidrar til at frontene blir steilere?

– Statistikk viser tydelig at de fleste muslimer i Vest-Europa er frihetsorienterte, men en foruroligende høy andel i holdningsundersøkelser jeg viser i boken støtter politisk islam – særlig blant de unge. Hvis det å advare mot en voksende totalitær ideologi er synonymt med å øke konfliktnivået, da har vel fornuften utvandret fra debatten. Skal vi sitte stille i båten og håpe at vinden snur?

 

– Vår tid er forbi

– Åpningsteksten på baksiden av boken lyder: «Europa ulmer. Er vår tid forbi?». Er den det?

– Ja, vår tid er forbi. Arnulf Øverland kunne spankulere fritt på Karl Johan uten alvorlige trusler eller fare for fysiske angrep. I dag har vi en rekke personer – Kurt Westergaard, Lars Hedegaard, Lars Vilks med flere – som er forsøkt drept grunnet religionskritikk og som lever med politibeskyttelse, noe de nok må ha resten av livet. At politiet, og også PST fra tid til annen, har stilt opp på mine arrangementer for denne boken, taler sitt tydelige språk. For meg er dette en ny situasjon. Når alle friheters mor – ytringsfriheten – er på retur, er det et varsel om verdimessige nedgangstider. Vi opplever terror mot jøder og ser at de fleste jødiske institusjoner i Vest-Europa, inkludert barneskoler, er under politibeskyttelse.

 

«Konspirativ og uvitenskapelig»

Det har ikke skortet på kritiske røster: «Hege Storhaugs bok med den kraftige og gammelmodige tittelen Islam den 11. landeplage legger til grunn at islam og islamisme er det samme: Å prøve å skille mellom den islam flertallet av muslimer vedkjenner seg til og den ekstremismen vi hører om, med sin umenneskelige harde straff for avvikere, er derfor kun en intellektuell øvelse – dypest sett er det en blindvei,» skriver Jens-Martin Eriksen i Bergens Tidende.

Islamforsker Olav Elgvin mener å ha knepet forfatteren i flere feil: «Med denne boken har Hege Storhaug meldt seg ut av debatten om islam og muslimer i Norge», skrev Elgvin i Morgenbladet. Det kan synes som om dette ble mer ønsketenkning fra Elgvins side. Boken er i skrivende stund trykket i 13 opplag og totalt 47 000 eksemplarer.

«Til dels konspirativ og uvitenskapelig, men Storhaugs bok kan ikke avfeies,» skrev Aage Storm Borchgrevink i sin anmeldelse i Dagbladet.

 

– Håp om økt kunnskapsnivå

Selv hevder Storhaug at hun skrev boken «i folkeopplysningens ånd»:

– Den er til folket i håp om økt kunnskapsnivå, og derav et håp om økt bevissthet om hva som står på spill i årene foran oss: En kamp mellom våre frihetsverdier og totalitære religionspolitiske krefter som vil mørklegge samfunnene våre, sier Storhaug.

– Så de som måtte hevde at du er konspirativ og uvitenskapelig tar feil?

– De som ønsker å fornekte virkeligheten, eller som ikke vil ha lyskasterne på sin ideologi, benytter gjerne hersketeknikker som dette. Jeg har merket meg at anmeldere med solid islamkunnskap har lovprist boken. Boken er et bredt dokumentert varsel om en oppseilende verdikamp.

 

Omslag_Islam.-Den-11.landeplage

 

Et partsinnlegg

Tittelen du har valgt, «Islam – den 11. landeplage», bærer unektelig bud om et partsinnlegg?

– Selvsagt er boken et partsinnlegg – fra en person som mener frihetsverdiene våre er umistelige.

Og hva er din resept?

– Svaret er en hel bok. Det viktigste nå er at politikerne erkjenner at vi står overfor en ny totalitær ideologi som fra lederhold ikles et religiøst aspekt. Det jeg kaller Medina-islam må behandles som nettopp totalitært og inhumant tankesett.

 

Smadrer rekorder

Hege Storhaugs bok er nå i ferd med å smadre alle tidligere rekorder for norske selvpubliserte bøker. Men hun var først en tur innom «vanlige» forlag:

– Kagge fikk tilbud, og takket nei. Da Aschehoug forespeilet meg at utgivelse tidligst kunne bli januar/februar i år, trakk jeg manuset og gikk til selvpubliseringsforlaget Kolofon, forteller Storhaug og legger til: – Jeg var urolig for at vi kunne få en rekke alvorlige hendelser knyttet til folkevandringen og blant annet Den islamske statens sympatisører i Norge og Europa som kunne endre inngangspremisset til boken. At valget var riktig, kan vel ikke betviles i dag. Boken ble lansert 5. november, åtte dager senere skjedde terroren i Paris.

Storhaug mener det ikke har vært noe handikapp å publisere selv:

– Boken hadde kun vært på markedet et par dager før bokhandlerkjeder meldte sin interesse. Responsen fra bokhandlerne har vært udelt positive, forteller Storhaug og forteller at hun nylig ble spontan-tauet inn av Ark-ansatte på Sola lufthavn for å signere, på vei hjem til Oslo etter foredrag.

 

«Taushetens rike»

Noen oppfølger er ikke umiddelbart på trappene:

– Jeg har hatt det så travelt siste månedene, at noen ny bok ikke er i tankene. Nå er fokuset å følge opp Landeplagen hjemme i Norge og å jobbe for å få den i andre land. Jeg er i dialog med forlag i USA og Polen. I Sverige, «taushetens rike», ligger det an til selvpublisering. Det kan bli veldig artig i det offentlig sett sterkt konsensuspregede landet. Jeg har stor tro på at det svenske folket vil ha denne boken, mens eliten antakelig kommer til å kappes om å benekte fakta og realiteter, sier Hege Storhaug.