Språkrådet gjør endringer

Direktør Åse Wetås i Språkrådet (Foto: Oda Hveem)

Språkrådet har fått lov av regjeringen til å endre bøyningen av en del intetkjønnssubstantiver i bokmål. Målet er å gjøre bokmålsnormen enklere.

Blant de berørte ordene finner vi noen som er nokså hyppig brukt – som anker, forum, kapittel, sentrum, søppel og teater.

En sentral del av endringene gjelder bestemt form entall av intetkjønnssubstantiver som ender på trykklett -el og -er.

Fra 26. september er det bare de lange formene uten sammentrekning som er riktige, som ankeret, kapittelet og teateret, står det på Språkrådets side.

Ettersom endringene gjelder mange ord som blir mye brukt, måtte de godkjennes av Kultur- og likestillingsdepartementet. Endringsforslagene var på allmenn høring tidlig i 2022 og ble oversendt for godkjenning i juni samme år. Nå er de godkjent.

De nye bøyningsmønstrene vi bli ført inn i Bokmålsordboka på ordbøkene.no så snart som mulig, opplyser Språkrådet.