Sperrefrist til besvær

- Vi har ikke bevisst brutt noen sperrefrist, sier Bergens Tidendes anmelder som svar på Facebook-utbrudd fra kollega.

I går anmeldte Bergen Tidende Morten Strøksnes nye bok, Havboka, og ga den seks hjerter av seks mulige. Det fikk Dagens Næringslivs anmelder Bjørn Gabrielsen til å rase. 

 

Bjørn Gabrielsen er forbannet på vegne av seg selv og andre anmeldere, for ifølge ham hadde Forlaget Oktober lagt en sperrefrist på anmeldelse av denne boken. DN skulle etter planen anmelde boken lørdag i henhold til sperrefristen, og så kom BT med anmeldelse allerede mandag. Bjørn Gabrielsen skrev blant annet dette på sin egen facebookprofil i går:

 

havboka«Anmeldere får ofte «sperrefrist» fra forlagene, beskjed om at de ikke må anmelde en bok før en gitt dato.
I DN fikk vi beskjed fra Oktober forlag om at den nye boken til Morten Strøksnes ikke måtte anmeldes før førstkommende lørdag.
Ansatte i forlaget melder allikevel gledesstrålende i dag at boken er blitt anmeldt i Bergens Tidene.

Motivasjonen for å ære avtaler man inngår med Oktober blir jo selvsagt grundig svekket av dette. En viktigere konsekvens er at man i stadig økende grad skumleser bøkene man får for å anmelde dem først fordi man ikke stoler på at forlagene straffer de som bryter sperrefristen.

Det naturlige ville vært å slutte å sende bøker til BT resten av året, ikke å hvine av glede over en god anmeldelse.»

 

Litt mildere litt senere

En snau time senere kom dette på samme facebookside:

Bjørn Gabrielsen
DNs anmelder Bjørn Gabrielsen. Foto: Kagge forlag

OPPDATERING:
Ble rasende fordi bok ble anmeldt idag som jeg ikke skal anmelde før på lørdag på grunn av avtale med forlaget.

Nå er det noe som tyder på at her er det snakk om en enkelt person som tok et par skikkelig dårlige vurderinger etter hverandre, og ikke ren systemsvikt hos forlag eller avis. Jeg vil nødig gjøre dette til en sak om person. Det får heller være en påminner til kollegaer om at brudd på sperrefrist får konsekvenser for andre anmeldere, og i ytterste konsekvens for kritikken.

 

 

Ikke bevisst

Gudmund Skjeldal, som er både anmelder og litteraturansvarlig i Bergens Tidende, sier til BOK365 i dag at han ikke var kjent med Oktobers sperrefrist.

– Jeg har ikke bevisst brutt noen sperrefrist. Her hadde jeg en bok, i fysisk format, og tilgjengelig i bokhandlene, som attpåtil er kraftig hypet av forlaget og allerede solgt til utlandet. Jeg har ikke skumlest denne boken, jeg har lest den grundig og gjort det beste jeg kan.

– Hvordan er Bergens Tidendes forhold til disse sperrefristene forlagene pålegger anmeldere?

– Hvis det er en ny Knausgård-bok eller en annen begivenhet, og vi får boken som pdf-fil før den foreligger i papirform, så er det greit med sperrefrist. Men det går jo en debatt om dette i pressemiljøet. Det er lett å skjønne forlagets argumenter, og det er lett å forstå journalisten.

Når det gjelder Bjørn Gabrielsens utblåsning, så kan jeg bare si at jeg ikke synes noe om kollegial utskjelling på facebook.

 

Stroeksnes-Morten
Skaper sperrefristdebatt: Morten Strøksnes. Foto: Cathrine Strøm/Forlaget Oktober

 

Arbeidsro er bra

Gudmund Skjeldal sier videre at han tolker Gabrielsen slik at han mener at alle anmeldere bør få arbeidsro:

– For de aller fleste titlene har de jo det, men jeg mener det må være opp til hvert enkelt avis å vurdere. Når Oktober har sendt ut melding om salg og forhåndsteaset det, så er det jo en nyhet.

Og det er fint å gi seg god tid. Det har jeg gjort. Jeg har lest boken grundig. Dette er noe av det beste  jeg har klart å skrive som anmelder.

 

Problematisk at kilden skal bestemme 

Bjørn Gabrielsen er litt mildere i dag, og sier til BOK365 at det er fullt mulig at Gudmund Skjeldal ikke var klar over at han hadde noen sperrefrist. Han berømmer anmeldelsen til Gudmund Skjeldal som veldig god, og sier at det alltid er et problem med sperrefrister.

– Jeg er litt tvisynt der. Det er litt problematisk for journalister at kilden skal time når ting skal å trykk. På den andre siden: Når det er bøker med veldig stor forhåndsinteresse rundt, får vi dem ikke før dagen de foreligger eller dagen før. Det er fordi forlagene ikke stoler på oss, sier Bjørn Gabrielsen.

I tilfellet Havboka har Bjørn Gabrielsen nå droppet den planlagte anmeldelsen. En annen anmelder har fått oppdraget.

–  Jeg har vært den snille gutten som følger reglene. Resultatet er at jeg kommer sist, sier han.

– Kommer du til å forholde deg til sperrefrister fremover?

– Jeg er litteraturanmelder, og jeg forholder meg til sperrefrister så jeg får anledning til å lese bøkene grundig. Ikke så mye av hensyn til forlagene, men heller til leserne, sier Bjørn Gabrielsen.