Fra venstre: Magne Lerø, Christian Kjelstrup og Mads Nygaard